Vad är medicinsk laser?

Det finns flera olika typer av laser inom medicinen, en typ av laser som skär och en typ som läker.

1. Starka och effektfulla lasrar används till att bränna bort hår eller skära och kallas ofta för kirurgisk laser. Dessa används idag både av läkare, men också av hudterapeuter. Det är dock ett förslag om att begränsa vilka som får utnyttja dessa laservarianter då det finns uppenbara riskmoment med estetiska laserbehandlingar.

2. Svaga lasrar, även kallade Low Level Laser Therapy, har en cellstimulerande funktion och kallas ofta biostimulerande laser. Effekten erhålls inte genom stark värme eller skärande, utan genom att laserns extremt välordnade och rena ljus påverkar fotoreceptorer i cellen som i sin tur stimulerar sekundära funktioner i cellen

Laserbehandling är en förhållandevis gammal metod för behandling. Sedan 1966 då första laserbehandlingen gjordes har mer än 3.000 studier gjorts på medicinsk laser.

Vad händer i kroppen vid medicinsk laser?

Medicinsk laser stimulerar till att ge bl.a ökad energiproduktion i mitokondrien, vilket då används för att t.ex uppreglera läkeprocessen. Biomedicinsk laser är endast ett sätt för kroppen att hjälpa sig själv till läkning, och har i sig ingen helande effekt. Just därför kan man inte garantera att alla blir smärtfria med medicinsk laser, utan 1/10 beräknas inte vara mottaglig för laserbehandling. I och annars är det mycket god effekt med medicinsk laser beroende på vilket besvär som behandlas.

Är medicinsk laser skadlig?

Nej, medicinsk laser som du får hos oss är helt oskadlig. Du kan inte bli blind, utveckla cancer eller på annat sätt riskera din hälsa. Linserna i medicinsk laser är konvexa, vilket innebär att ljuset sprids som vid en blomspruta. Energin per mm2 blir alltså lägre ju längre bort du kommer. Sk laserpekare osv har ofta en konkav eller helt slät lins, och där är energimängderna mycket högre per mm2.

Medicinsk laser har god effekt så länge som man håller sig inom det terapeutiska fönstret. Om man behandlar för länge, eller med för hög styrka, kan man hamna utanför det terapeutiska fönstret och då händer absolut ingenting – ingen förvärring, ingen ökad smärta.

Finns det några bieffekter?

Tre effekter kan vi ibland se hos våra patienter;

1) dels kan patienten i enstaka fall reagera med bultande reaktioner i det område som behandlats. Detta brukar isåfall uppstå under det första dygnet, och är högst normalt, och ett bevis för att behandlingen har effekt. Om bultningarna är kraftiga kan du ta lämplig smärtstillande medicin.

2) Den andra reaktionen är att patienten somnar under behandlingen då den är väldigt avslappnande.

3) Patienten kan bli helt smärtfri direkt, men smärtfrihet innebär inte att vävnaden är helt frisk, utan den behöver få tid till att läka ihop. Hur lång tid du behöver vänta mellan behandling och tills du kan börja träna igen avgör din naprapat i samband med din behandling.

Vad behandlar man med medicinsk laser?

Vi behandlar effektivt smärta som uppstår i samband med inflammationer, frakturer (ju tidigare desto bättre effekt), blödningar, idrottsskador, tendinopatier, benmärgsödem och annan typ av smärta. 3000 studier påvisar den goda effekten av medicinsk laser.

Forskning inom medicinsk laser:

Forskningen började med Endre Mesters försök att behandla sår på möss och hans första publikation kom ut 1967, en enkel sökning på Pubmed(Medline) med sökorden LLLT laser ger idag (mars 2015) en träff på 3969 träffar som alla handlar om respons av LLLT behandling och stimulering på så väl cellkulturer, djur och människor. (källa Wikipedia)

NAPRALOGIGAS andra tjänster

NAPRALOGICA har ett brett utbud av tjänster för att kunna korrigera så många olika typer av besvär som möjligt, allt från massage till naprapati och stötvågsbehandling. Till höger kan du läsa mer om våra olika tjänster, förutom den som beskrivs ingående på denna sida.

Napralogica förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla muskler, nerver och leder uppnår vi bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Smärttillstånd som nackspärr, spänningshuvudvärk, spänningsutlöst yrsel, tennisarmbåge, musarm, nackvärk, skulderbladssmärta, smärta i axelleden, ländryggssmärta-, ischiassmärta, löparknä, hopparknä, hälseneinflammation, och hälsporre är några exempel på besvär man kan framgångsrikt få hjälp med hos någon av våra naprapater. Läs mer om naprapati här.
Neurokinetic Therapy (NKT) har sitt ursprung i The Neural Basis of Motor Control av Vernon B Brooks. Han var den förste som beskrev hur hjärnan styr våra rörelser och hur den lär sig nya rörelser. Än så länge är det ingen som har lyckats överbevisa Vernon B Brooks teorier och metoden har visat sig överlägsen de flesta manuella terapiformer. NKTs stora styrka är att den korrigerar orsaken till smärtan som kan komma från exempelvis ärrvävnad eller en skada som uppstod vid födseln. Genom detta unika förfarande korrigeras rörelsemönster så att vi rör oss mycket effektivare än tidigare. Läs mer om NKT här.
Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 80-talet. Då användes det för att spränga njurstenar som annars kräver kirurgiska ingrepp och relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet vid flera olika diagnoser inom ortopedisk medicin. Under 90-talet har metoden utvecklats vidare och behandlar framgångsrikt sk muskuloskeletala besvär och orsaker. Det är framförallt problematik i senor, sk tendinopatier/tendinoser som behandlingsformen har vunnit mark. Läs mer om stötvågsbehandling här.
Mammabehandlingen är anpassad för dig som har förlöst ett eller flera barn, antingen via kejsarsnitt eller vaginalt. Den syftar till att återställa kroppen till de rörelsemönster som fanns innan graviditeten, och därigenom bli av med smärta i rygg och nacke, eller exvis inkontinensbesvär. Läs mer om vår mammabehandling här och hur vi med hypereffektiva och moderna behandlingsmetoder åstadkommer det som annars tar veckor av träning för att lyckas med.